CO JE EDI A PROČ JEJ VAŠE FIRMA POTŘEBUJE

< CO JE EDI/>

Elektronická výměna dat, zkráceně EDI, je moderní způsob komunikace a výměny obchodních dokumentů pomocí elektronických systémů. Tento typ komunikace umožňuje firmám optimalizovat procesy a automatizovat interní procesy spojené s výměnou informací o objednávkách, fakturách a dalších obchodních dokumentech. Jednoduše řešeno tedy jde o technologii a proces, jež nahrazuje ruční výměnu papírových dokumentů nebo dokumentů prostřednictvím e-mailu.

Elektronická výměna dat vám pomůže automatizovat interní procesy, omezit manuální chyby, zvýšit produktivitu, sledovat objednávky, faktury a mnoho dalšího.

< VÝHODY EDI/>

  • Elektronická výměna dat eliminuje nutnost ručního zadávání údajů, takže se vaši zaměstnanci mohou soustředit na důležitější úkoly.
  • Rychlejší zpracování znamená, že můžete své produkty dostat k zákazníkům rychleji.
  • Elektronická výměna dat zajišťuje (na rozdíl od manuálního zadávání) přesnost údajů. To znamená, že se nemusíte obávat chyb.
  • Přesnější údaje znamenají méně času stráveného zpracováním chyb.
  • Zvýšená efektivita vám ušetří čas a peníze.

< JAK EDI FUNGUJE/>

Elektronická výměna dat funguje na základě standardů, které definují formát a obsah výměnných dokumentů. Standardizované formáty  usnadňují integraci mezi různými informačními systémy a ERP systémy. Umožňuje tak spolehlivou výměnu informací o obchodních transakcích mezi různými obchodními partnery. Více o formátech a protokolech zde.

Praktický příklad

Výměna dokumentů pomocí EDI může znít jako složitý technický proces, ale v zásadě jde o velmi praktickou a užitečnou věc. Představme si například firmu, která dováží součástky ze zahraničí a prodává je tuzemským výrobcům.

Když zahraniční dodavatel pošle kontejner se součástkami, vytvoří elektronický dodací list – informaci o tom, co a v jakém množství posílá. Tento dokument ale nepošle e-mailem, kde by ho někdo musel přepisovat, ale odešle ho přímo do informačního systému dovozce v ČR skrz zabezpečené spojení.

Informační systém dovozce pak dodací list automaticky přečte a porovná s původní objednávkou. Pokud údaje souhlasí, objednávka se uzavře a systém vytvoří avízo pro sklad, aby se připravili na příjem zboží. Zároveň se automaticky vygeneruje podklad pro celní deklaraci.

Jakmile zboží dorazí a proběhne příjem na sklad, opět je to elektronicky zaznamenáno a automaticky se vytvoří faktura pro odběratele. Odběratel fakturu obdrží ve svém systému, zkontroluje si, že souhlasí se skutečně dodaným množstvím a automaticky ji zaúčtuje bez nutnosti ručního zadávání.

Celý proces trvá jen pár minut a prakticky vylučuje vznik chyb. To je jeden z přínosů elektronické výměny dat.

A teď si tento jednoduchý proces porovnejte s vaší praxí. Kolik času musí vaši zaměstnanci strávit tím, aby vše proběhlo, jak má? Jak časté jsou lidské chyby – a to třeba i na straně vašich partnerů?

 

Co je EDI: tradiční metoda výměny faktur, objednávek, dodacích listů v sobě nese přirozeně značnou míru chybovosti. Naproti tomu elektronická výměna dat eliminuje chyby způsobené lidským faktorem. 

EDI, elektronická výměna dat. Diagram zobrazuje tradičná metodu fakturace vs. výměnu obchodních dokumentů pomocí EDI

< EDI ŘEŠENÍ OD EDIPRIM/>

Nyní, když víte, co je EDI, pravděpodobně přemýšlíte o potřebě vyřešit vaše podnikové systémy, připojit sebe a/nebo vaše partnery pomocí a optimalizovat procesy? Elektronická výměna dat je součást portfolia našich služeb. Neváhejte nás kontaktovat.  EDIPRIM má dlouholeté zkušenosti s implementací a integrací různých podnikových informačních a ERP systémů.

Nabízíme vám řešení šitá na míru přesně podle vašich požadavků, bez ohledu na formát zprávy nebo komunikační protokol. Bez ohledu na to, jaký software ve vaší společnosti používáte, můžeme pro váš systém implementovat EDI řešení. Ať již používáte standardní systém, jako je SAP, NAVISION, MFG/Pro, P2+, proALPHA nebo systém vyvinutý ve vlastní režii, implementujeme vám rozhraní a zajistíme, aby váš systém umožňoval Elektronickou výměnu dat.

Elektronická výměna dat
vám pomůže optimalizovat procesy

tím zvýší Vaši konkurenceschopnost, zefektivní spolupráci s dodavateli, zákazníky i partnery. Díky přístupu k datovému skladu získáte aktuální informace o nejen o skladové dostupnosti, ale také o dodacích lhůtách. Můžete také využít lepší prognostické funkce k optimalizaci dodavatelského řetězce.