EDI Lexikon

Standardy EDI

Aby si obchodní partneři mohli vyměňovat zprávy EDI, musí odpovídat předem známé struktuře. Na celém světě existují různé struktury zpráv EDI. Některé normy jsou uvedeny zde.

Zprávy EDI

Níže je uvedena tabulka s výběrem nejběžnějších typů zpráv EDI pro různé standardy EDI.

Komunikační protokoly

Aby bylo možné přenášet zprávy EDI mezi obchodními partnery, je nutné přenášet data od odesílatele k příjemci. K tomuto účelu existuje celá řada komunikačních protokolů. Zde jsou uvedeny nejběžnější protokoly.

EDIFACT
ODETTE
VDA
ANSI X.12
SAP
Geschäftsvorfall
Business Case
DELFOR
DELINS
VDA4905
830
DELFOR
Lieferabruf
Delivery Forecast
INVOIC
INVOIC
VDA4906
810
INVOIC
Rechnung
Invoice
REMADV
REMADV
VDA4907
820
PEXR2001
Zahlungsavisa
Remmitance Advice
CREADV
DCREDIT
VDA4908
GSVERF
GSVERF
Credit Advice
DESADV
AVIEXP
VDA4913
856
DESADV
Lieferschein
Lieferschein
INVRPT
STOACT
VDA4913-EDL
846
DELVRY
Lagerbestandsmeldung
Inventory Report
RECADV
STOACT
VDA4913-EDL
846
DELFRY
Wareneingangmeldung
Receiving Advice
SLSRPT
STOACT
VDA4913-EDL
846
DELFRY
Warenausgangsmeldung
Sales Report
ORDERS
ORDERR
VDA4915
850
ORDERS
Bestellung
Bestellung
ORDCHG
850
ORDERS
Bestelländerug
Order Change
ORDRSP
ORDRSP
850
ORDERS
Bestellbestätigung
Orders Response
DELJIT
DELINS
DELINS
862
DELFOR
Feinabruf
Daily Call-Off
DELJIT
SYNCRO
VDA4916
866
SEQJIT
JIT (produktionssynchron)
Delivery Just in Time
DELJIT
CALDEL
VDA4916
866
SEQJIT
Direktabruf (produktionssynchron)
Direct Call-Off
IFTMIN
TRINAD
VDA4920
858
DESADV
Speditionsauftrag
Instruction for Transport
VDA4912
Warenbegleitschein
Shiping List